Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Uppdrag och projekt

Elevens val på Vimarskolan

Utöver de frivilliga ämneskurserna jobbar Kulturskolan med uppdrags- och projektverksamhet, bland annat inom skolan.

Skolverksamhet
Ungefär en tredjedel av Kulturskolans verksamhet bedrivs inom skolan i kommunen. En del av verksamheten ingår i den så kallade Kulturgarantin. Kulturskolans lärare når alla elever i årskurs 2 med traditionell rytmikundervisning, i årskurs 5 med drama/teater och i årskurs 8 med dans. Undervisningen planeras och genomförs i samarbete med klassläraren. I mån av tid kan vi också delta i särskilda temaveckor och projekt, eller ha undervisning på elevens val.

Gymnasieundervisning
Flera av kulturskolans pedagoger undervisar på gymnasiet i dans, film och annan estetisk verksamhet.

Skolbio
Skolbion är en del i kommunens Kulturgaranti. Det innebär att barn i olika åldrar får se film på biograf. I samband med filmvisningen arrangeras ofta förhandsvisningar för personal och andra aktiviteter. Skolbion drivs genom Kulturskolans film- och mediepedagoger. Planeringen sker i samarbete med kulturombuden i förskola och skola. I nuläget är verksamheten främst knuten till temaveckor där olika ämnen bearbetas.

Astridveckan
Under Astridveckan, vecka 46, arrangerar Vimmerby Kulturskola teater-, dans- och musikföreställningar till Astrid Lindgrens minne för Vimmerby kommuns 5- och 6-åringar. Varje år väljs ett citat från Astrid Lindgrens böcker. Astridveckan är ett samarbete mellan förskola, skola och kulturskola.

Andra uppdrag och projekt
Inom uppdrags- och projektverksamheten är allt möjligt! Vår kompetens som kulturresurs efterfrågas av exempelvis studieförbund, föreningar, näringsliv och kyrka.

Fortbildning
Kulturskolan erbjuder fortbildning för kommunens lärare i dans/rörelse, film, drama och teater som metod i undervisningen. Innehåll och omfattning erbjuds enligt önskemål. Kontakta oss för priser och kursupplägg.