Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Skatt

Kommunens intäkter består av tre delar, kommunalskatt, avgifter för vissa tjänster och statliga bidrag. I Sverige betalar fysiska personer kommunalskatt till den kommun och det landsting där personen i fråga är folkbokförd. Personer med inkomst över ett visst belopp betalar också skatt till staten.

Kommunalskatten utgör en viss procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Det innebär att en viss del av varje intjänad 100-lapp går till kommunen.

Som kommuninvånare betalar du också landstingsskatt till Kalmar läns Landsting.

Dessutom betalar alla skatteskyldiga begravningsavgift oavsett vilken kyrka man tillhör. De som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. Hur stor avgiften är beror på vilken församling du tillhör.

Aktuella skattesatser hittar du via länken till nedan.