Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Verksamhetsområde stöd och omsorg LSS

Inom område stöd och omsorg LSS arbetar vi med stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättningar enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Verksamhetsområde funktionshinder leds av verksamhetschef Ulrika Brorsson. Det finns sedan flera olika enhetschefer som ansvarar för de  enheter som finns inom verksamhetsområdet.