Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Förskolan Ugglan i Vimmerby

Förskolan Ugglan är en fristående förskola som drivs av Vimmerby pastorat belägen centralt i Vimmerby.

Förskolans värdeord

Trygghet, Gemenskap och i Gläjde sker lärandet är grunden i vårt arbete och genomsyrar vår verksamhet. Barn, föräldrar och pedagoger ska känna att vi utgår från dessa tankar i det vi gör och tänker på förskolan. Vi arbetar aktivt med värdegrunden och låter det synas även i vårt sätt att ta hand om varandra och vår miljö.

Förskolans utemiljö

Vår gård är varierad för olika pedagogiska lärmiljöer. Det finns sandlådor att mötas i för samspel och utvecklande lekar för barn i alla åldrar. Klätterställning med rutschkana och en motorikbana. Det finns trähästar och olika platser med och utan tak för lärande lek. Förskolan har nyligen anlagt odlingslådor och planterat fruktträd. Tanken är att barnen ska få möjlighet att följa dess olika faser och utveckling under årets olika årstider och se hur naturen förändras och vad vi kan ta del av under detta. Vi har en asfalterad bana som slingrar sig runt gården och dess olika miljöer. En kulle finns på gården att använda året om. Vi har cyklar och en stuga för lek och förvaring av uteleksaker.

Innemiljön

Förskolan är en enskild fastighet belägen intill Vimmerby församlingshem. Vi är en avdelning med blandad åldersindelning på Ugglan och anpassar innemiljön efter barngruppens behov och utveckling. Förskolan är i nuläget i uppstarten av att fördjupa sig i och arbeta efter Reggio Emiliapedagogiken som kommer vägleda oss i vårt miljö- och pedagogiska tänk, samt vårt dokumentationsarbete.

Organisation

Barnens tankar och utveckling ligger till grund för vårt arbete framåt. Förskolans förskollärare har planerad reflektionstid vilket är en förutsättning för att ett systematiskt kvalitetsarbete ska kunna fungera i verksamheten. Förskolan har ett nära samarbete med församlingens fritidshem Källbacken och hjälps åt med öppningar och stängningar morgon och kväll.

Förskolan är en enskild verksamhet med svenska kyrkan som huvudman. Verksamheten bygger på svenska kyrkans dopsyn, statliga riktlinjer Lpfö-18 samt kommunala mål och riktlinjer. Rektor för förskolan har regelbunden kontakt med kommunen angående barnkö, utbildningar och nya riktlinjer. Verksamheten bedrivs av kommunala bidrag. Taxan är densamma som för kommunala förskolor. Vi har tillgång till kommunens specialpedagog och talpedagog och Linköpingsstift finns till hands för handledning till rektor. Förskolan har egen kokerska/husmor som tillagar frukost och lunch. Städningen av lokalerna ansvarar husmor för.

Öppettider

Kl. 06:30–17:00

Sluttid efter kl. 17:00 sker på fritids

Personal

Förskollärare 200 %
Barnskötare 75 %
Rektor 25 %