Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Katthults förskola i Storebro

Katthults förskola ligger i Storebro cirka en mil söder om Vimmerby med närhet till både skola/fritids, idrottshall och naturen tätt inpå knutarna.

Förskolan består av två avdelningar, Emil och Ida, med barn i åldrarna 1-5 år. På förmiddagen har vi även en tredje avdelning, Skogslyckan, där alla 5 åringar har sin verksamhet i skolans lokaler. Där har vi ett nära samarbete med förskoleklassen och fritidshemmet för att främja barnens fortsatta utveckling och skolgång.

Katthults ledord:

  • Här- och närvarande pedagoger
  • Olika är bra
  • Lustfyllt lärande

Förskolans egna mål

På Katthult arbetar vi kontinuerligt med att skapa en förskola som är trygg, rolig, meningsfull och lärorik för alla. Barnen ser vi som kompetenta individer och verksamheten präglas av barnens visade intressen och nyfikna frågor. Vi strävar efter att vara lyhörda pedagoger som tillsammans med barnen undersöker vår miljö och omvärld.

Vi har en fantastisk utegård som lockar till lek, rörelse, utveckling och utforskande! Vi lägger stor vikt vid utevistelsen och är mycket ute, därför är vårt motto ”kläder efter väder”. Leken ser vi som grunden till utveckling, lärande och välbefinnande. Barnen utmanas dagligen i olika aktiviteter som bland annat främjar kommunikation, motorik, samarbete, fantasi och kreativitet. Därför är leken en stor del och har en väldigt central plats hos oss.

Hur arbetar förskolan för att nå läroplanens mål

Allt vi gör har ett syfte och kan kopplas till läroplanen för förskolan. Vi planerar och reflekterar tillsammans i arbetslagen samt utvärderar vårt arbete för att öka förskolans innehåll och kvalité.

Vi delar upp barnen i mindre grupper så att varje barn bli sedda och hörda. Genom diskussioner, sånger, böcker, lek och skapande arbetar vi mycket med språk och matematik. Vi använder oss också dagligen av tecken som stöd och involverar barnen i verksamheten.