Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Riskklassning av livsmedelsverksamheter

Miljö- och byggnadsförvaltningen delar in alla livsmedelsverksamheter i kommunen i olika riskklasser. Vi gör det enligt Livsmedelsverkets vägledning. Genom riskklassningen räknar vi ut hur ofta din verksamheten ska få livsmedelskontroll.

Riskklassningen består av tre delar

När vi riskklassar din verksamhet kollar vi på tre delar. Dessa är risk, information och erfarenhet.

Risk

Vi tittar på vilka risker som finns i verksamheten. Det är tre faktorer som är avgörande i vår bedömning.

Den första riskfaktorn är typ av verksamhet och livsmedel. Vi kollar på vad ni gör i verksamheten och vilka livsmedel som ni hanterar. Ett bageri som bakar bröd innebär exempelvis en mindre risk än en restaurang som lagar maträtter från grunden.

Den andra är produktionens storlek (antal portioner eller årsarbetskrafter). Vi kollar på hur många personer som äter de livsmedel som ni säljer, tillagar eller producerar. För butiker tittar vi på antalet årsarbetskrafter som jobbar med livsmedel.

Den tredje och sista faktorn är konsumentgrupper. Vi kollar på om ni har särskilt känsliga gäster. Det kan till exempel vara sjukhus och äldreboenden som serverar mat till personer med nedsatt immunförsvar. Det kan också vara livsmedelsanläggningar som tillverkar livsmedel för personer som är allergiska, till exempel glutenfria livsmedel.

Information

Vi kontrollerar att företaget följer de regler som finns om information, märkning och presentation. Det handlar bland annat om att motverka att konsumenter blir lurade eller vilseledda av den information som kopplas till respektive produkt.

Erfarenhet

Våra erfarenheter från tidigare kontroller i din verksamhet vägs också in i klassningen. Under första året eller vid nystart placerar vi alla verksamheter i samma kategori. Under åren som följer kommer våra erfarenheter av hur väl din verksamhet uppfyller lagstiftningens krav att tas med i bedömningen av hur din verksamhet ska klassas.

Om din verksamhet har väldigt bra hantering kan den få färre kontroller och därmed även lägre avgift. Men bedömer vi att din verksamhet har så stora brister i sin hantering att vi måste förstärka kontrollen, då får verksamheten fler kontrolltimmar och därmed högre avgift.