Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Midgård 2 och del av Vimmerby 3:3

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Midgård 2 och del av Vimmerby 3:3 den 28 februari 2022. Detaljplanen vann laga kraft den 25 mars 2022.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1,5 km från Stora Torget och utmed Traktorgatan i östra delen av Vimmerby.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skola utöver kontorsverksamhet. Även kringliggande kommunägd mark på Vimmerby 3:3 ses över för eventuell anpassning av planbestämmelserna till rådande användning.