Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring av detaljplan för Staren 4

Ändring av detaljplan för Staren 4, är antagen och har vunnit laga kraft. Miljö- och byggnadsnämnden antog planen den 24 januari 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 23 februari 2018.

Detaljplanens syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att utöka den byggbara ytan på fastigheten då största delen av tomten idag består av så kallad prickmark (byggnadsförbud).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i Vimmerby tätorts västra del. Området begränsas i väster av Södra Ringleden och i söder av Hultsfredsvägen. Området gränsar till ett befintligt villakvarter i nordöst och verksamhetsområde i söder.