Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Offentliga platser och nyttjande av dem

Park med grönskande träd och gräsmatta

Offentliga platser är platser som är tillgängliga för alla

Exempel på offentliga platser är vägar, gator, parkeringsplatser, torg och parker. Andra exempel är fritidsområden, golfbanor, campingplatser, friluftsbad, parkeringsplatser utomhus och begravningsplatser. Offentliga platser är redovisade som allmänna platser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.

Använda kommunens offentliga platser

I de lokala ordningsföreskrifterna regleras vad som gäller för nyttjande av offentliga platser. Om du önskar använda dessa platser till annat än vad de är avsedda för, behöver du ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten. Nedan under rubriken Mer information hittar du ordningsföreskrifterna.

Kommunen kan ge tillåtelse att använda offentliga platser till annat än vad de är avsedda för. Det kallas för markupplåtelse och innebär att du får hyra marken tillfälligt för exempelvis uteserveringar, marknader, evenemang, ställa upp en skylt eller en container.
För att tillfälligt få hyra dessa platser krävs det att du själv ansöker om tillstånd.
Du ansöker om tillståndet hos Polismyndigheten, se länk nedan.

Se nedan och läs gärna mer i dokumentet Riktlinjer och information om upplåtelse av offentlig plats samt Taxor och avgifter 2024, Gatukontorets taxor