Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Insatser till barn och familjer

Socialsekreterare utreder och fattar beslut om insatser till  barnfamiljer och om familjerättsliga frågor.

Socialsekreterare utreder behov av stöd och hjälp (bistånd) till  hela familjer, till föräldrar eller barn och ungdomar. De har oftast själva rätt att fatta beslut om bistånd men ibland behövs beslut av politikerna i socialnämnden eller socialnämndens myndighetsutskott.

Socialsekreteraren inleder utredning efter antingen ansökan från familjen eller efter anmälan från annan person. Beslut om insatser sker vanligtvis på frivillig väg men kan undantagsvis grunda sig på tvingande lagstiftning.

Barn- och familjeenheten hanterar också familjerättsliga frågor som adoptioner, faderskap samt vårdnad, boende och umgänge. Rekrytering, utredning och handledning av familjehem och kontaktpersoner ingår också i enhetens uppdrag.

Familjeteamet ger öppenvårdsinsatser till familjer, barn och ungdomar. Insatserna fås antingen via biståndsbeslut eller som en serviceinsats som inte kräver utredning och beslut av socialsekreterare.