Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Hälsoskydd

Här finns information för dig som driver eller vill starta en verksamhet inom hälsoskydd. Det kan till exempel vara en verksamhet för skola, bassängbad, fotvård, tatuering, solarium eller annan hygienisk verksamhet med stickande eller skärande verktyg.

Anmälan

Ska du starta en verksamhet med offentliga eller hygieniska lokaler måste du först lämna in en anmälan. Om du behöver lämna in en anmälan beror på vilken typ av verksamhet du vill starta.

Lokaler som kräver anmälan

Upplysning

Det finns också verksamheter som inte behöver göra en anmälan enligt ovan för att få starta. Istället får de verksamheterna gärna upplysa miljö- och byggnadsförvaltningen om att de tänker starta.

Upplysning av verksamhet

Egenkontroll

Du som driver en hälsoskyddsverksamhet måste ha egenkontroll. Egenkontrollen är ett förebyggande arbete där du planerar och kontrollerar din verksamhet för att motverka och förebygga negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.

Egenkontroll för verksamheter inom hälsoskydd

Driftstörning

Om det uppstår problem med inomhusmiljön i din verksamhet ska du informera miljö- och byggnadsförvaltningen om detta. Det kan till exempel vara fukt- och mögelskador, elfel, läckage av kemikalier eller temperaturproblem.

Driftstörning