Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Granen 13

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Granen 13 den 1 mars 2021. Detaljplanen vann laga kraft den 28 mars 2021.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i centrala Vimmerby cirka 600 meter nordost om Stora torget.

Detaljplanens syfte

Syftet är att anpassa detaljplanen efter rådande användning och möjliggöra för parkering och bostäder inom planområdet.