Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Måsar

Måsar som häckar på hustak kan vara besvärliga under häckningsperioden. De kan föra oväsen på nätterna, smutsa ner och attackera folk för att skydda sina ungar. För att slippa problem med måsar är det viktigt att fastighetsägaren vidtar förebyggande åtgärder.

Det är vanligt att miljö- och byggnadsförvaltningen får klagomål om besvärliga måsar som bosatt sig på tak och i hängrännor. Vi kan ge tips och råd på hur man kan förebygga problem med måsar. Vi hjälper inte till med att ta bort bon eller ägg.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att göra något åt problemen. Bor du till exempel i ett hyreshus ska du alltså kontakta din fastighetsägare om du upplever problem med måsar. Behöver du hjälp med att ta bort bon eller ägg kan du kontakta ett företag som erbjuder skadedjursbekämpning.

Att avliva fåglarna löser inte problemen. Därför är det endast i undantagsfall som miljö- och byggnadsförvaltningen anlitar en kommunal skadedjursskytt för att avliva enstaka fåglar.

Tips till fastighetsägare

Det viktigaste arbetet gör du innan häckningsperioden börjar. Under häckningsperioden, 1 april – 31 juli, är måsar fredade. Det betyder att du inte får röra varken bon eller ägg. Här är några förslag på förebyggande åtgärder:

  • Ta bort rester från gamla bon. Måsar återvänder gärna till tidigare boplatser.
  • Rensa tak och hängrännor från påbörjade bon. Börja kolla tidigt på våren och gärna varje vecka fram till att häckningsperioden börjar.
  • Se till att måsarna inte kan bygga bon på taket eller i hängrännorna. Du kan till exempel blockera lämpliga sittplatser med nät, mjuka fågelpiggar eller spänntrådar. Spänn tråden cirka en decimeter över taket och se till att den är så pass spänd att fåglarna inte kan trycka ner den.
  • Ta bort pinnar och annat bomaterial så att fåglarna inte kan använda det till att bygga bon.
  • Mata inte fåglar från balkongen eller i anslutning till fastigheten. Informera de som bor i din fastighet att matning ska undvikas.
  • Var noggrann med avfallshanteringen, håll rent vid sopkärlen och se till att kärlen är väl förslutna. Om matrester är tillgängliga för fåglarna dras fler just till din fastighet.
  • Sätt upp rovfågelsattrapper på taket.
  • Kontakta ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De tar även bort befintliga bon.

Under häckningsperioden är det svårare att göra något åt problemen. Om situationen blir så besvärlig att måsarna orsakar allvarlig skada kan du få ta bort bon, ägg eller ungar under häckningsperioden. I så fall ska du rådgöra med en skadedjursbekämpare innan du vidtar några åtgärder. Du kan läsa mer om undantaget i jaktförordningen.