Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

ABC-sjukvård och Första hjälpen

Kursens mål är att du som deltagare ska ha en handlingsberedskap för att kunna ge livräddande första hjälp.

Kurstid

4, 6 eller 8 timmar beroende på målgrupp

Innehåll

Uppträdande på olycksplats, åtgärder enligt ABC-principen, stoppa blödningar, första hjälpen vid medvetslöshet, framstupa sidoläge, konstgjord andning, cirkulationsstillestånd, psykiska reaktioner med mera.