Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Synpunkter och förslag

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker är bra och dåligt. Vad skulle du vilja ändra på? Skriv ner dina synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förändring.

Vi arbetar hela tiden för att bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet i våra verksamheter.

Dina åsikter kommer att användas som en del i vårt arbete att förbättra vår service. Kom bara ihåg att de uppgifter och synpunkter som du lämnar så här inte ersätter överklagande av myndighetsbeslut.

I vårt webbformulär kan du lämna förslag och synpunkter

Alternativt: Blankett för utskrift Pdf, 21 kB.

Tänk på att...

  • Synpunkter och klagomål som inkommer till kommunen blir en allmän handling. Vem som helst har därför möjlighet att ta del av handlingen.
  • Om du önskar återkoppling så behöver du ange kontaktuppgifter i formuläret.

Vad händer med din synpunkt?

När din synpunkt kommer in till oss registreras den och blir en allmän handling. Det innebär att alla som begär kan få ta del av din synpunkt bara den inte innehåller sekretesskyddat material.

Om du uppger ditt namn och kontaktuppgifter kommer vi att återkoppla till dig. Svarstiden är beroende av ärendets karaktär men vår målsättning är att detta ska ske skyndsamt. Du ska få ett första svar inom tio arbetsdagar.

Du kan välja att vara anonym och inte uppge namn och kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkomma till dig i frågan.

Tack för din hjälp!

För dig som är ungdom

Du som är ungdom eller ung vuxen kan ställa en fråga eller lämna en synpunkt eller ett förslag direkt till kommunens tjänstepersoner och politiker. På sidan Ung i kommunen finns ett digitalt formulär som du kan fylla i. Svar på inlämnade frågor och förslag som andra har skickat in finns också på sidan.