Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Muraren 4 och del av Vimmerby 3:7, Engströms bil

Bild över planområdet för Muraren 4 och del av Vimmerby 3:7, Engströms bil

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Muraren 4 och del av Vimmerby 3:7, "Engströms bil", den 16 november 2020. Detaljplanen vann laga kraft den 9 december 2020.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i ett befintligt industri- och verksamhetsområde cirka 500 meter sydväst om Vimmerby centrum och inramas i sydväst av Södra ringleden och i nordväst av Hultsfredsvägen.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra försäljning av markyta som tagits i anspråk samt att legalisera befintliga förhållanden.