Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Flundran 20, med flera

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Flundran 20, med flera. Förslaget har varit tillgängligt för granskning.

Detaljplanens läge

Området ligger cirka 700 meter nordväst om stora torget i Vimmerby. Detta är strax söder om Astrid Lindgrens värld.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka möjligheten till att bedriva handel, kontor och verksamhet med begränsad omgivningspåverkan.

Syftet är också att anpassa detaljplanen efter rådande förutsättningar på platsen och möjliggöra för utbyggnad av transformatorstation.

Förenlighet med översiktsplanen

Förslaget till detaljplan är i linje med den befintliga översiktsplanen. Detaljplanen hanteras med ett standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen.

Vad händer nu?

Förslaget var tillgängligt för granskning 21 april - 14 maj 2023. Nu ska kommunen sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in. Därefter ska miljö- och byggnadsnämnden godkänna detaljplanen innan kommunfullmäktige till slut antar planen.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Planprocessen