Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Hållbarhet och utveckling

I Vimmerby kommun är vi väl medvetna om att vår livsstil påverkar vår miljö och klimatet. Därför arbetar vi för en uthållig samhällsstruktur och de globala målen för hållbar utveckling. Här kan du läsa om vårt arbete för en hållbar samhällsutveckling.

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 och de globala målen ingår i många av kommunens verksamhetsområden. I Vimmerby kommun är Agenda 2030 en av grundstenarna för vårt arbete och vi litar på att vår strävan innebär ett bättre och tryggare samhälle.

Policy för hållbarhet

Vi vill driva arbetet för en hållbar utveckling framåt. Därför har kommunen antagit en policy för hållbarhet.

I policyn kopplar vi vårt arbete till bland annat Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. På så sätt vill vi öka medvetandegraden av att vi i Vimmerby kommun har en global påverkan ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Vad vi gör och väljer lokalt innebär en skillnad även globalt.

Syftet med policyn är att sätta en grund för våra utmaningar med fokus på att bland annat minimera klimatpåverkan, främja ekosystemstjänster och biologisk mångfald genom åtgärder för trygga och jämlika hållbara samhällen och landsbygd.

Fossilbränslefri region

Tillsammans med de andra kommunerna i Kalmar län vill vi nå en fossilbränslefri region till år 2030. Detta ska vi nå genom att främja hållbara val av tjänster och produkter men även genom att prioritera åtgärder för en fossilbränslefri organisation.

Klimattips!

Hur påverkar du omgivningen? Och vilket avtryck har du på jordens resurser? Testa dig själv på www.klimatkalkylatorn.se.

Nyheter inom Agenda 2030

Det finns inga artiklar att visa