Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Naturvård och parker

I Vimmerby kommun finns många fina naturområden som är värda att bevara. Här kan du läsa om skogar, ängar, sjöar och vattendrag. Du kan också läsa om hur kommunen arbetar med naturvård.

Lokala Naturvårdsprojekt

För att öka engagemanget och satsningarna på den lokala naturvården kan kommunen tillsammans med intresseorganisationer ansöka om LONA-bidrag för att starta ett lokalt naturvårdsprojekt.

Lokala Naturvårdsprojekt (LONA)

Naturområden och naturreservat

För att bevara den vackra natur som finns i kommunen finns flera skyddade naturområden. Det finns en nationalpark och ett naturreservat samt flera områden med riksintresse för naturvården, naturminnen och Natura 2000-områden.

Sjöar och vattendrag

I kommunen finns många sjöar och vattendrag som vi behöver värna om. Med hjälp av provfiske kontrollerar vi miljön under ytan så att vi kan vidta rätt åtgärder. För att skydda vårt dricksvatten finns även nio vattenskyddsområden i kommunen.

Provtagning på badplatser

Varje sommar kontrollerar vi badvattnet vid några badplatser i kommunen för att se om det är lämpligt att bada eller inte.

Provtagning på kommunens badplatser