Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Bygglovsguide

Ska du bygga, riva eller renovera? I vår bygglovsguide hittar du bland annat information om när du behöver ansöka om bygglov eller göra en anmälan och vilka handlingar du behöver lämna in.

Du ansöker om bygglov eller gör en anmälan via vår blankett ”Ansökan om lov och anmälan”. Fyll i blanketten och skicka den tillsammans med övriga handlingar till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan du vill börja med ditt projekt.

Vi registrerar din ansökan eller anmälan och går sedan igenom ditt ärende för att bedöma om ärendet är komplett eller om du behöver lämna in fler handlingar. Vi hör av oss när vi är klara med vår bedömning. Om vi saknar uppgifter får du möjlighet att komplettera ditt ärende. Vi börjar handlägga ditt ärende när det är komplett.

Läs mer om bygglovsprocessen

Hur lång tid du behöver vänta på att få beslut om lov eller anmälan beror på om du har lämnat in alla handlingar som behövs och om det är ett komplicerat ärende.

Bygglov, rivningslov och marklov

Du ska få beslut om lov inom tio veckor från att ärendet är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Anmälan

Du ska få beslut om startbesked inom fyra veckor från att ärendet är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare fyra veckor.

När är ärendet komplett?

Ärendet är komplett när alla nödvändiga handlingar har kommit in till oss. Vi hör av oss till dig när ditt ärende är komplett.

Om vi saknar handlingar får du möjlighet att komplettera ditt ärende. Vi ska skicka ut en eventuell begäran om komplettering inom tre veckor från det att ärendet kommit in till förvaltningen. Om vi inte hinner skicka ut begäran om komplettering så ska ärendet räknas som komplett från det datum som handlingarna kom in till oss.

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan får du betala en avgift för vår handläggning av ditt ärende. Hur mycket du får betala beror på vad du ska göra.

I taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen finns avgifter för varje typ av ärende. Avgifterna baseras på timavgiften och vår bedömning av hur mycket tid det går åt att handlägga respektive ärende.

Om vi överskrider antalet handläggningsveckor så reduceras avgiften.

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan (Boverket)