Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Riskobjekt, Seveso

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor finns Sevesolagen. Lagen berör de verksamheter som hanterar stora mängder farliga ämnen vid ett och samma tillfälle. Sevesolagen ställer krav på att dessa verksamheter ska ha en hög säkerhetsnivå.

Verksamheter som omfattas av Sevesolagen delas in i en högre och en lägre kravnivå. Vilken nivå verksamheten hamnar i beror på mängden kemikalier. I Vimmerby kommun finns ingen verksamhet som omfattas av lagen.

Den lägre kravnivån

Verksamheter inom den lägre kravnivån ska göra en anmälan till länsstyrelsen. De ska också utarbeta ett handlingsprogram och ta fram information till allmänheten som ska finnas på kommunens webbplats.

Den högre kravnivån

Verksamheter inom den högre kravnivån måste ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. De ska också ta fram en säkerhetsrapport. Den ska bland annat bestå av ett handlingsprogram och en intern plan för räddningsinsatser. De ska även ta fram information till allmänheten. Informationen ska finnas på kommunens webbplats och lämnas ut till den allmänhet som berörs.

Kommunens skyldighet

Även vi som kommun har ett antal skyldigheter att följa enligt Sevesolagen. På vår webbplats ska vi ha information till allmänheten från de Seveso-verksamheter som finns i kommunen. Vi ska också genomföra god fysisk planering som i möjligaste mån separerar Seveso-verksamheter från andra verksamheter. Om det finns verksamheter inom den högre kravnivån i kommunen ska vi även upprätta en plan för räddningsinsatser för dessa verksamheter.