Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Vi 68:7, Vi 22:20 och del av Vi 14:1, Björkkullens förskola

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Vi 68:7, Vi 22:20 och del av Vi 14:1, Björkkullens förskola, den 6 april 2020. Detaljplanen vann laga kraft den 6 maj 2020.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 500 meter söder om Södra Vi centrum i anslutning norr om Flädervägen och Blåsippstigens ände.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Björkkullens förskola samt se över parkeringsmöjligheter och trafiksituationen.