Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring av detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Kv Stören"

Miljö- och byggnadsnämnden antog ändringen av detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Kv Stören, den 16 maj 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 16 juni 2018.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i centrala Vimmerby. Området angränsar mot Västra Tullportsgatan. Det finns bostadshus väster och söder om området. Öster om planområdet finns en parkering. Planområdet omfattar cirka 1 500 m².

Detaljplanens syfte

Syftet med ändringen i detaljplanen är att tillåta flerbostadshus i två våningar med en högsta nockhöjd på 10 meter.