Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "ALV:s stugby"

Detaljplanen för del av Vimmerby 3:3 (del av ALV:s stugby) är antagen och har vunnit laga kraft. Miljö- och byggnadsnämnden antog planen den 18 januari 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 20 februari 2017.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Vimmerby stad, norr om Astrid Lindgrens Värld (ALV), intill den befintliga stugbyn, väster om Kohagsgatan. Planområdet omfattar cirka 1,2 hektar.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra en utökning av Astrid Lindgrens Världs stugby. Planen kommer även att reglera markanvändningen för en ny gång- och cykelbana längs med Kohagsgatan. Planen hanteras med standardförfarande och går inte emot intentionerna i kommunens fördjupade översiktsplan