Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Enheten för arbetsmarknad och integration

Arbetsmarknad

Vi vänder oss till kommuninvånare med försörjningsstöd som är i behov av hjälp för inträde/återinträde på arbetsmarknaden. Enheten arbetar utifrån varje persons egna behov av stöd och kompetensutveckling.

Integration

Vi har ett samordnande ansvar för kommunens mottagande av kvotflyktingar. De personer som kommer till Vimmerby kommun får del av kommunal verksamhet som skola, barnomsorg och äldreomsorg på samma sätt som andra kommuninvånare.