Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Tobo 3:7

Miljö- och byggnadsnämnden antog detaljplanen för del av Tobo 3:7 den 25 oktober 2023. Detaljplanen vann laga kraft den 27 november 2023.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den västra delen av Storebro, intill Pelarnevägen och befintlig kraftledning, cirka 1 000 meter från centrala Storebro. Området omfattar en mindre del av fastigheten Tobo 3:7.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en ny transformatorstation i anslutning till befintlig kraftledning intill Pelarnevägen i Storebro.