Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Tillfälliga åtgärder

Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som bara ska finnas under en begränsad tid. Det kan till exempel vara en skylt, container eller byggbod.

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges för högst tio år och kan förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden för ett tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år.

Om du vill förlänga ett tidsbegränsat bygglov måste du lämna in ansökan innan giltighetstiden har gått ut.

Innan det tidsbegränsade bygglovet går ut måste åtgärden tas bort eller upphöra. Även platsen eller byggnadsverket ska återställas.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om tidsbegränsat bygglov för en byggbod behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Planritningar, skala 1:100
 • Avvecklingsplan
 • Byggnadsarea

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan
 • Konstruktionshandlingar/teknisk beskrivning

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om tidsbegränsat bygglov för en container behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Avvecklingsplan
 • Byggnadsarea

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om tidsbegränsat bygglov för en insynsskyddad byggplatsavgränsning behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500
 • Berörd markareal

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om tidsbegränsat bygglov för en skylt eller vepa behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500
 • Skyltbeskrivning
 • Avvecklingsplan
 • Skyltens storlek (bredd, höjd, djup)

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan
 • Teknisk beskrivning

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om tidsbegränsat bygglov för en upplagsplats behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500
 • Avvecklingsplan
 • Berörd markareal

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om tidsbegränsat bygglov för en annan åtgärd behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500
 • Avvecklingsplan

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan
 • Konstruktionshandlingar/teknisk beskrivning

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Ansök om bygglov

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov.

Information om avgifter för olika typer av ärenden finns i taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.