Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Allmän brandkunskap

Kursen ger kunskap och utbildning om att förebygga och att agera på rätt sätt för att minska konsekvenserna vid ett brandtillbud. Kursen innehåller både teori och praktik.

Kurstid

2-4 timmar

Innehåll

Brandförlopp, brandorsaker, brandförebyggande åtgärder, att larma, utrymning, brand i kläder, handbrandsläckare.