Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Barnkonventionen

Barnkonventionspolicy ingår i folkhälsoplanen för Vimmerby kommun.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sedan dess har mycket hänt men fortfarande är det många barn och vuxna som inte känner till barnkonventionen och dess innehåll. I Vimmerby jobbar vi på flera plan för att integrera och göra barnkonventionen känd. År 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. I alla beslut som berör barn och unga måste därmed ett barnrättsperspektiv finnas med.

Astrid Lindgren föregrep Barnkonventionen med ungefär 50 år genom sitt författarskap i vilket hon ständigt förde barnens talan. Astrid Lindgrens koppling till Vimmerby gör kommunen unik i barnrättsfrågor och en tradition vi bör förvalta. Via metodarbete, utbildning och aktiviteter ska barn och ungdomars rättigheter stärkas och lyftas fram i Vimmerby kommun.

Målet är att barn och unga ska få möjligheter till inflytande och vara en del av beslutsprocesser i frågor som rör deras vardag.

Prövning av barnets bästa

Artikel 3 i barnkonventionen slår fast att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand. Genom att följa denna länk får du hjälp och stöd i hur du ska tänka och genomföra en prövning.