Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken, luften, grundvattnet och byggnadsmaterial. När vi andas in radonhaltig luft kan våra luftvägar och lungor skadas. Radon varken syns, luktar eller smakar. Därför är radonmätning det enda sättet att upptäcka radon. Du kan beställa en radonmätning genom miljö- och byggnadsförvaltningen.

Hur mäter jag radon?

Det är enkelt att mäta radon och du kan göra det själv. Mätsäsongen för radon startar den 1 oktober och pågår till den 30 april. Mätningen ska göras under minst två månader men helst tre för att få ett årsmedelvärde.

Mätdosorna ska placeras i minst två bostadsrum, där ni som bor i hushållet vistas mest, men inte i badrum, förråd eller tvättstuga. Dosorna ska vara placerade på alla våningsplan med boutrymmen, även källare och gillestuga om ni använder dessa rum som boutrymme. Under tiden som mätningen pågår bör ni leva som vanligt i bostaden.

Information om hur du ska placera mätdosorna får du av mätföretaget

För att få ett snabbt och ungefärligt värde, till exempel om du ska köpa hus, kan du göra en korttidsmätning. Kom ihåg att korttidsmätningen är rådgivande. Långtidsmätningen är det enda säkra alternativet.

Hur beställer jag en radonmätning?

Du kan beställa en radonmätning genom miljö- och byggnadsförvaltningen. Om du vill beställa en mätning genom oss kontaktar du miljö- och byggnadsförvaltningen på miljo.bygg@hultsfred.se eller 010-354 20 41 och anger:

  • Ditt namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • Antal dosor

När du har gjort beställningen tar det en till två veckor innan du får dosorna. Du måste använda dosorna inom 18 månader efter beställning.

Du kan inte längre beställa radondosor till den här mätsäsongen. I så fall får du vänta med mätningen till nästa säsong som startar 1 oktober 2024.

Hur mycket kostar en radonmätning?

Nedan ser du hur mycket en radonmätning kostar om du beställer genom miljö- och byggnadsförvaltningen. Betalning sker via faktura från mätföretaget.

Priser radonmätning

Beskrivning

Pris

Flerbostadshus som beställer mer än ett mätpaket

525 kronor, inklusive moms, per mätpaket med två dosor

Villor

550 kronor, inklusive moms, per mätpaket med två dosor

Extra detektorer

262,50 kronor, inklusive moms, per extra dosa

Vill du göra en korttidsmätning kostar det 700 kronor per mätpaket med två dosor (inklusive moms). Behöver du extra dosor kostar det 350 kronor per extra dosa (inklusive moms).

Vad kan jag göra om radonhalten är för hög?

Om radonhalten överstiger 200 Bq/m³ bör du sanera ditt hus. För att kunna välja rätt åtgärd behöver du veta varifrån radonet kommer. Det finns certifierade radonkonsulter som kan hjälpa dig med detta. Boverket har ett register där du kan söka efter certifierade radonkonsulter.

Hitta certifierade personer (Boverket)

I sökfunktionen väljer du "Certifierade sakkunniga funktionskontrollanter (OVK)” och sedan aktuellt län. Du får sedan klicka på namnen som visas i sökresultatet och kolla om de har behörighetsnivå "K". Det betyder att de har kunskap om radonmätningar och möjliga radonåtgärder.

Sök företag hos Svensk Radonförening

Vem har ansvar för att mäta radon?

Flerbostadshus

I flerbostadshus är det fastighetsägaren som ska se till att radonhalterna inte är högre än referensvärdet på 200 Bq/m³. Fastighetsägaren ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet. Radon ingår i egenkontrollen. Har inte fastigheten blivit undersökt kan det vara dags att göra det. Om radonhalten i inomhusluften ligger under gränsvärdet behöver inga åtgärder vidtas. Om det ligger över kan det åtgärdas förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt.

Nytt hus

Om du ska köpa ett hus måste du själv ta reda på om det finns problem med radon eftersom radon inte är ett dolt fel. Säljare och mäklare har en skyldighet att upplysa dig om eventuella radonproblem som de har kännedom om. Har ingen mätning utförts kan du begära att köpekontraktet ska ha en paragraf som ger dig rätt att mäta i efterhand och som anger hur kostnaderna för eventuell sanering ska fördelas.

Ska du bygga ett nytt hus? Glöm då inte att kontrollera marken innan du bygger.

Radon i skolor och förskolor

Även skolor och förskolor kan beställa en radonmätning genom miljö- och byggnadsförvaltningen. I så fall kontaktar ni oss på miljo.bygg@hultsfred.se eller 010-354 20 41. Om ni beställer genom oss så kostar det 237,50 kronor per dosa (inklusive moms). Ni får instruktioner och faktura från mätföretaget.

Radonmätningen ska göras enligt “Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser” och “Vägledning för mätning av radonhalten i skolor och förskolor“. Vägledningen förtydligar hur urval av lokaler i skolor och förskolor kan göras.

Radonhalten ska hållas så låg som det är rimligt och möjligt. I skolor, förskolor och en del andra lokaler gäller referensnivån 200 Bq/m³ för att skydda eleverna. Samtidigt gäller Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde för de anställda. Om referensnivån överskrids ska arbetsgivaren göra en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den som driver en skola eller en förskola måste ha kunskap om vilka risker som kan finnas i inomhusmiljön och hur man förebygger dessa.