Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Livsmedelskontroll

Bild på livsmedelsinspektör som kontrollerar rengöringen.

För att du ska få säker och rätt märkt mat när du äter på en restaurang eller handlar i butik kontrollerar våra livsmedelsinspektörer alla livsmedelsverksamheter i kommunen. Vi ser till att verksamheterna följer lagar och regler samt åtgärdar brister.

Hur går en livsmedelskontroll till?

Varje livsmedelskontroll börjar med att vi planerar kontrollen. Bland annat läser vi om hur tidigare kontroller hos verksamheten har gått. När vi är redo besöker vi verksamheten och granskar flera olika områden. Vi kollar bland annat att lokaler och köksutrustning är rena. Vi kollar också att man förvarar råvarorna i rätt temperatur och att maten som finns i köket stämmer överens med det som står på menyn.

När vi är klara skriver vi en kontrollrapport där vi. I kontrollrapporten beskriver vi hur kontrollen gick. Vi gör alla våra bedömningar med stöd av livsmedelslagstiftningen.

Bildspel som visar hur en livsmedelskontroll går till

Vad händer om ni upptäcker brister?

Om vi upptäcker en eller flera brister skriver vi upp dem i kontrollrapporten. Vi beskriver vad vi har sett och varför det inte uppfyller lagkravet.

Handlar det om mindre allvarliga brister kontrollerar vi dem vid nästa ordinarie kontroll. Är bristerna allvarliga ger vi verksamheten ett föreläggande om att åtgärda bristerna inom en viss tid. Det betyder att verksamheten måste åtgärda bristerna.

Om verksamheten inte följer föreläggandet blir nästa steg ett föreläggande med vite. Det innebär att verksamheten måste betala böter om de inte har åtgärdat bristerna inom en viss tid.

Vi kan också förbjuda en verksamhet att sälja en viss vara eller att bedriva verksamhet överhuvudtaget. Förbudet kan sedan hävas när verksamheten har rättat till bristerna.

Hur ofta gör ni livsmedelskontroller?

Vi kontrollerar alla livsmedelsverksamheter i kommunen regelbundet. Hur ofta vi kontrollerar en verksamhet beror på verksamhetens riskklass. Det kan variera mellan en kontroll vart femte år till flera kontroller per år.

Verksamhetens riskklass beror på vad det är för typ av verksamhet och vad den omfattar. Verksamheter kan få en lägre riskklass och därmed färre kontroller om de sköter sig bra eller har en certifiering som är godkänd av EU.