Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Tillbyggnad

För att bygga till en byggnad så behöver du bygglov. Det kan handla om tillbyggnad av ett bostadshus, en lokal eller industri eller någon form av komplementbyggnad.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om bygglov för en tillbyggnad behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500 (rita in aktuell byggnad)
 • Fasadritning, skala 1:100 (markera de nya delarna)
 • Planritning, skala 1:100 (markera de nya delarna)
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Byggnadsarea
 • Beskrivning av material och färg för fasad, tak och fönster

För att få startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50
 • Energibalansberäkning/U-värdesberäkning
 • Ventilationsbeskrivning
 • Brandskyddsbeskrivning (vid större åtgärder)
 • Verksamhetsbeskrivning (vid större åtgärder)

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta ett beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Ansök om bygglov

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.