Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Södra Vi storkommun 1952-1970

Södra Vi kommun tillhörde Sevede härad och tillkom genom sammanslagning av Djursdala och Södra Vi socknar. Kommunen är starkt kuperad, mycket naturskön och genomkorsas av Stångåns lopp.

Odlingsbygderna ligger främst i Stångåns dalgång med sjöarna Juttern och Krön.

Främsta tätorter var Södra Vi - som var municipalsamhälle mellan åren 1945-1957 - och Gullringens stationssamhälle. Järnvägslinjen Linköping – Hultsfred hade sin sträckning genom kommunen. Jord- och skogsbruk var de främsta näringarna även om det förekom en del industri baserad på träförädling.

Skolor fanns i Brännebro, Halsebo, Djursdala och Södra Vi samhälle. Biblioteksverksamheten sköttes av ett folkbibliotek, skolbibliotek och bildningsorganisationernas bibliotek. Brandberedskapen sköttes av en borgarbrandkår med station i Södra Vi.

Juridiskt och polisiärt bildade kommunen ett eget distrikt med två ordinarie anställda och tillhörde Vimmerby fögderi, Sevede och Tunaläns domsaga respektive Vimmerby landsfiskalsdistrikt.

Hälsovården låg under Vimmerby provinsialläkardistrikt med förebyggande barn- och mödravård, tandpoliklinik och en distriktssköterska placerad i municipalsamhället. Ålderdomshem och pensionärshem fanns i Södra Vi samhälle. Övrig omvårdnad sköttes av två kommunalanställda hemvårdarinnor.

Kommunen bestod av Djursdala och Södra Vi församlingar som bildade eget pastorat under Tunaläns och Sevede kontrakt.

Källa: Från sockenstämma till storkommun, Kalmar län. F.B Lindström och S.I.Lundgren, 1954.