Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kajor

Bild på en kaja.

Det är vanligt att kajor cirkulerar i stora grupper och övernattar på tak. I vissa områden upplevs kajorna som ett problem eftersom de flyger i stora grupper, låter mycket och lämnar fågelträck efter sig. Här får du tips på vad du kan göra för att minska störningarna från kajorna.

Att skjuta fåglarna löser inte problemet

Det är vanligt att miljö- och byggnadsförvaltningen får in klagomål på kajor. Att skjuta fåglarna bedöms vara en omöjlig uppgift som inte löser problemet. En avskjutning leder oftast till att fåglarna tillfälligt flyttar till ett annat område. Risken finns också att kajorna ersätts av andra fåglar. Dessutom är avskjutning tidskrävande och störande. Det är även svårt att få bort kadavren. Säkerheten måste också kunna garanteras vid avskjutningar.

Därför är det endast i undantagsfall som miljö- och byggnadsförvaltningen anlitar de kommunala skadedjursskyttarna för att genomföra avskjutning av fåglar. Istället kan vi ge dig som fastighetsägare tips på hur du kan förebygga störningar från kajorna och vad du kan göra för att se till att kajorna inte vill vara på din fastighet.

Vad kan du göra?

En fastighetsägare ska alltid i första hand själv försöka minska störningar som uppkommer på sin fastighet. Det finns mycket du kan göra men det bästa är att försöka minska tillgången på mat och försvåra för dem att bygga bo eller vilja landa.

Oavsett vad du väljer att göra är det viktigt att du varierar din taktik eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag. Det är också viktigt att du samarbetar med flera fastighetsägare för att undvika att kajorna hamnar på granntaket.

Så minskar du tillgången på mat

Kajor är allätare som anpassar sig och äter i stort sett allt som erbjuds där de befinner sig. Därför är det viktigt att vi hjälps åt att minska tillgången på mat genom att:

 • Se till att lock på sopkärl och papperskorgar är stängda så att fåglarna inte kan dra ut innehållet. Fyll därför inte sopkärlet med så mycket skräp att du inte kan stänga locket.
 • Ställ inte ut soppåsen.
 • Skräpa inte ned.
 • Plocka upp fallfrukter
 • Mata gärna småfåglar men tänk på att använda fågelmatare som inte drar till sig andra fåglar, till exempel kajor. Försök att inte spilla ut fågelmaten på marken.
 • Hjälp till att duka undan när du äter på en uteservering.

Så försvårar du för dem att bygga bo och vilja landa

Kajorna bosätter sig gärna i holkar eller andra ihåligheter såsom skorstenar. Därför är det viktigt att du regelbundet kontrollerar att kajorna inte har byggt bo på ditt tak eller i någon ihålighet. Börja kontrollera detta under häckningsperioden som är mars-april.

Du kan också försöka försvåra för fåglarna att häcka genom att störa dem precis innan de ska häcka. Om de gång på gång misslyckas med att bygga bon och föda upp ungar, kommer fåglarna självmant att söka sig bort. För att störa dem från att bygga bo kan du:

 • Montera galler i skorstenen. Det kanske också fungerar med hönsnät.
 • Täcka för ventilationstrummor och andra ihåligheter med hönsnät innan kajorna börjar häcka.
 • Plocka upp grenar och kvistar så att kajorna inte kan använda materialet för att bygga bo.
 • Rensa tak, hängrännor och andra platser från gamla bon samt ta bort nya bon innan kajorna hinner lägga ägg i dem.
 • Hänga upp reflekterande band eller annat som reflekterar, till exempel cd-skivor. Det får gärna vara i något prasslande material.
 • Använda akustisk fågelskrämma som sänder ut ljud.
 • Hänga upp ögonattrapper eller rovfågelsattrapper.
 • Sätta upp linor eller nät över platser där kajorna gärna brukar vilja bo eller sitta. På så sätt gör du platsen otillgänglig för kajorna.
 • Montera mjuka plastpiggar där de kan landa eller brukar sitta.
 • Såga ned träd som kajorna sitter i.
 • Glesa på grenverket i de träd som kajorna häckar.
 • Belysa träd som de gillar att bo eller övernatta i. Det ger en god effekt på de träd som du väljer att belysa, men risken finns att de söker sig till grannträdet.

Tänk på detta innan du monterar hinder eller skrämselanordningar

Som fastighetsägare får du montera hinder och skrämselanordningar på din egen tomt. Du måste dock ta hänsyn till dina grannar så att dina åtgärder inte påverkar dem. Till exempel kan dina grannar uppleva att en akustisk fågelskrämma är mer störande än fåglarna.

Om du inte själv äger marken måste du ha markägarens tillstånd. Bor du i ett hyreshus ska du prata med din hyresvärd. Fastighetsägaren har en skyldighet att minska störningar som uppkommer på sin fastighet.