Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga ansökningar om tobaksförsäljningstillstånd. Vi tar också ut avgift för den tillsyn vi gör hos verksamheter som säljer tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Avgift för ansökan om tillstånd

Vi tar ut en avgift på 6 183 kronor för att handlägga ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning.

Avgifter för tillsyn

Vi tar ut en fast årlig avgift för vår ordinarie tillsyn av verksamheter som säljer tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Avgiften är 2 422 kronor.

För tillsyn utöver den ordinarie tillsynen tar vi ut en timavgift på 1 211 kronor per timme.

Timavgift

Timavgiften är 1 211 kronor.

Ändrade ägar- eller bolagsförhållanden


Byte av delägare/styrelse med 50% eller fler

6 183 kronor

Byte av delägare/styrelse med mindre än 50%

3 092 kronor

Om taxan

Kommunfullmäktige antog taxan för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 2021-12-20, KF § 147/2021.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om indexjustering av taxan. Den senaste indexjusteringen gjordes 2023-12-14, MBN § 174/2023. Det innebär att timavgiften är 1 211 kronor per timme och att avgiften för ansökan om tillstånd är 6 183 kronor. Avgifterna gäller från och med 2024-01-01.