Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Att ta hand om ett dödsbo - bouppteckning och dödsboanmälan 

När en person har avlidit ska det göras en bouppteckning. I vissa fall kan den ersätttas med en dödsboanmälan.

Bouppteckning eller dödsboanmälan?

Dödsbodelägarna ansvarar för att antingen en bouppteckning eller dödsboanmälan blir gjord. Syftet är att ta fram information om vilka som är dödsbodelägare och om dödsboets ekonomi.

Dödsboutredning

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och maka/makes tillgångar och skulder.

Ni ska normalt göra en bouppteckning inom tre månader efter dödsfallet. Den ska ni skicka in till Skatteverket inom en månad efter att ni har gjort den. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist.

Bouppteckningsblankett och informationsblad kan beställas hos Skatteverket, telefon 0771-576 576, eller hämta den från Skatteverkets webbplats.

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan är en handling som i vissa fall ersätter en bouppteckning. Du kan ansöka om dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet samt att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Om du som dödsbodelägare kommer fram till att det är en dödsboanmälan som ska göras, ska du kontakta socialförvaltningens utredare av dödsbon.

För att kunna göra en dödsboanmälan behöver vår utredare medverkan från dig som är dödsbodelägare.

Bostaden ska lämnas orörd till dess att utredaren besökt den för att värdera lösöret.

Viktigt att tänka på

Uppgifter som behövs för att göra en dödsboanmälan

Betalningsansvar

Om du som dödsbodelägare har skrivit under beställningen av begravningen, är du betalningsansvarig för den. Betalningsansvaret för andra skulder i dödsboet går inte över på dödsbodelägarna.

Färdigställandet av dödsboanmälan

När vi har genomfört utredningen av vilka som är dödsbodelägare och av ekonomin i dödsboet lämnar vi dödsboanmälan till Skatteverket.

Ekonomiskt bistånd

Som dödsbodelägare har du möjlighet att för dödsboets räkning ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnad.

Detta kan du göra först när bouppteckning eller dödsboanmälan är klar. Reglerna för ekonomiskt bistånd säger att tillgångarna i dödsboet i första hand ska användas för begravningskostnaden. Det finns en gräns för hur stor begravningskostnad som godtas.

Om du vill ansöka om bistånd, ska du kontakta socialförvaltningens försörjningsgrupp på telefon 010-356 90 00. Socialsekreterarna har telefontid vardagar klockan 09.00-09.45.

Om det inte finns dödsbodelägare

Om det inte finns dödsbodelägare blir Allmänna arvsfonden dödsbodelägare. I dessa fall har kommunen ansvar för att tillfälligt förvalta dödsboet och kontakta dem.