Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Avgifter för livsmedelsverksamheter

Bild på bokstavspasta

Här kan du som driver eller vill starta en livsmedelsverksamhet läsa om de avgifter som miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut med stöd av taxan för livsmedelskontrollen.

Avgift för registrering

När du registrerar din livsmedelsverksamhet tar vi ut en avgift som motsvarar en timmes kontrolltid. Avgiften är 1 222 kronor per timme.

Avgift för godkännande

Ska du starta en verksamhet som måste godkännas innan den öppnar tar Livsmedelsverket ut en avgift som motsvarar en årlig kontrollavgift.

Årlig kontrollavgift

Varje år måste du betala en årlig kontrollavgift. Avgiften motsvarar den tid som vi lägger ned på att förbereda, genomföra och dokumentera kontrollen av din verksamhet. För att fastställa kontrolltiden riskklassas din verksamhet. Den årliga kontrollavgiften blir antalet kontrolltimmar multiplicerat med den timtaxa som kommunfullmäktige har fattat beslut om. Taxan är 1 222 kronor per timme.

Du har möjlighet att få minskad kontrolltid om du visar upp en god egenkontroll och ett förebyggande arbetssätt som leder till att du inte får någon anmärkning vid flera kontroller i rad. På liknande sätt kan din verksamhet få ytterligare kontrolltid om den fungerar dåligt.

Registrerade verksamheter ska betala den årliga kontrollavgiften från och med det kalenderår då den startar. Godkända verksamheter ska betala den årliga kontrollavgiften från och med det kalenderår som följer efter att den har startat. Både registrerade och godkända verksamheter slutar att betala den årliga kontrollavgiften från och med det kalenderår som följer efter att verksamheten upphört.

Avgift för uppföljande kontroll

Ibland måste vi göra en uppföljande kontroll. Till exempel om vi vid en ordinarie inspektion konstaterar så pass allvarliga brister att vi måste följa upp dem genom ett återbesök. För denna uppföljande kontroll måste du som företagare betala en avgift eftersom kontrollen inte ingår i den årliga kontrollavgiften.

Avgiften för uppföljande kontroll är 1 137 kronor per timme. Avgiften motsvarar den tid som vi lägger ned på att förbereda, genomföra och dokumentera det uppföljande besöket.

Vi kan även ta ut en avgift för uppföljande kontroll vid:

  • Återbesök för att kontrollera att ett förbud eller föreläggande kan upphävas eller att det följs
  • Befogade klagomål på hantering och renlighet hos en verksamhet
  • Befogade klagomål på matförgiftning