Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Avgifter för livsmedelsverksamheter

Bild på bokstavspasta

Här kan du som driver eller vill starta en livsmedelsverksamhet läsa om de avgifter som miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut med stöd av taxan för livsmedelskontrollen.

Avgift för registrering

När du registrerar din livsmedelsverksamhet tar vi ut en avgift på 1 302 kronor.

Avgift för livsmedelskontroll

Som livsmedelsföretagare betalar du en avgift för den ordinarie livsmedelskontrollen. För att få fram avgiften multiplicerar vi kontrolltiden med timavgiften som är 1 302 kronor.

Kontrolltiden motsvarar den tid vi lagt ned på att kontrollera din verksamhet inklusive förberedelser, rapportskrivning och annat administrativt arbete.

Du betalar avgiften i efterhand efter varje genomförd livsmedelskontroll. Hur ofta vi kontrollerar din verksamhet beror på verksamhetens riskklassning.

Du har möjlighet att få minskad kontrolltid om du visar upp en god egenkontroll och ett förebyggande arbetssätt som leder till att du inte får någon anmärkning vid flera kontroller i rad. På liknande sätt kan din verksamhet få ytterligare kontrolltid om den fungerar dåligt.

Avgift för uppföljande kontroll

Ibland måste vi göra en uppföljande kontroll. Till exempel om vi vid en ordinarie kontroll konstaterar så pass allvarliga brister att vi måste följa upp dem genom ett återbesök. För denna uppföljande kontroll måste du som företagare betala en avgift eftersom kontrollen inte ingår i avgiften för den ordinarie kontrollen.

Avgiften för uppföljande kontroll är 1 211 kronor per timme. Avgiften motsvarar den tid som vi lägger ned på att förbereda, genomföra och dokumentera det uppföljande besöket.

Vi kan även ta ut en avgift för uppföljande kontroll vid:

  • Återbesök för att kontrollera att ett förbud eller föreläggande kan upphävas eller att det följs
  • Befogade klagomål på hantering och renlighet hos en verksamhet
  • Befogade klagomål på matförgiftning