Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Litteraturnod Vimmerby är Kalmar läns plattform för litteraturutveckling. Vi förvaltar, förmedlar och förändrar litteraturen i Kalmar län.

Uppdraget att vara en litterär nod för regionen gavs till Vimmerby kommun på grund av det litterära världsarvet efter Astrid Lindgren. Vi utgår i vårt arbete från såväl barnkonventionen som Astrid Lindgrens författarskap, etik och perspektiv.

Litteraturnod Vimmerby driver litteraturfestivalen Vimmerby berättar, arrangerar feriepraktiken Skrivsommar för ungdomar, är en del i den statliga kultursamverkansmodellen och driver genom Regionsamverkan Sydsverige bland annat Skrivyta Syd, ett ettårigt konstnärligt utvecklingsprogram för blivande författare. Vi samverkar med litterära sällskap och författarsällskap i hela länet och verkar för författares och andra litterära aktörers villkor. På vår hemsida sprider vi information om såväl författare som litterära evenemang i länet. 

Vi har genomfört projektet Sveriges första regionförfattare, som resulterade i antologin “Körverk för 136 röster: Texter från Kalmar län” (2020), samt ett liknande projekt för unga, Skriv din stund på jorden, och publicerat antologin “Bara för en stund” (2021). Sedan 2023 delar vi årligen ut Regionförfattarstipendiet om 50 000 kr till en författare i länet. 

Litteraturnod Vimmerby samarbetar med länets folkbibliotek och skolor för att möjliggöra författarbesök. En del i vårt uppdrag är också att samverka med de andra sammanhang som förvaltar Astrid Lindgrens författarskap och vi är därför samarbetspartner till Den stora läsutmaningen, som årligen låter Sveriges fjärdeklassare tävla om en klassresa till Astrid Lindgrens Vimmerby.