Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Hemsjukvård och hembesök

Huvudregeln är att du som har behov av hälso- och sjukvård kontaktar din hälsocentral. Det är alltid hälsocentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem om ditt behov är långvarigt och du inte kan ta dig till läkare eller sjuksköterska på hälsocentral på egen hand eller med hjälp.

Om du tror att du är i behov av hemsjukvård kontaktar du din läkare eller sjuksjuksköterska på din hälsocentral. Därefter sker en planering och en bedömning om vilka hälso- och sjukvårdsinsatser du kan vara i behov av. Vimmerby kommun tar ut en avgift för hemsjukvård.

Hembesök

Hembesök är hälso- och sjukvårdande insatser som tillfälligt utförs i ditt hem om du under en period inte kan ta dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du tror att du är i behov av hembesök kontaktar du din läkare eller distriktssköterska på din hälsocentral. De gör en bedömning av ditt behov av hembesök och ger kommunens sjuksköterskor ett uppdrag att besöka dig i hemmet. Vimmerby kommun tar ut en avgift för hembesöket.

Har du stöd från olika håll som behöver samordnas?

Då kan en samordnad individuell plan (SIP) vara viktigt för dig.