Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning, arv samt namnfrågor. Faderskapet eller föräldraskapet fastställs hos socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. I samband med fastställandet kan föräldrarna anmäla gemensam vårdnad om barnet.

Digital fader- och föräldraskapsbekräftelse

Från och med den 1 januari 2022 är det möjligt att göra fader- och föräldraskapsbekräftelse digitalt via Skatteverket. Detta kan göras när barnet är mellan 1-14 dagar. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Fader- och föräldraskapsbekräftelse via socialtjänsten

När ett barn föds av en ogift mamma får socialförvaltningen ett meddelande om det från Skatteverket. Vi skickar ett brev till mamman med uppmaning om att beställa tid för bekräftelse av faderskapet. Om ni som föräldrar vill fastställa faderskapet redan innan ert barn är fött kan ni själva kontakta oss och beställa tid för besök. Ta med giltiga id-handlingar när ni kommer. Vid ert besök gör ni en skriftlig bekräftelse av faderskapet. Genom detta knyts barnet juridiskt till pappan.

Är ni som föräldrar överens kan ni i samband med faderskapsbekräftelsen skriftligt anmäla gemensam vårdnad om barnet.

 

Om det är osäkert vem som är pappa

Det är av yttersta vikt att faderskapet blir riktigt fastställt. Om det är osäkert vem som är pappa till barnet, önskar vi att ni kontaktar socialförvaltningen redan under graviditeten för att ge oss mer tid för utredning. Både mannen och kvinnan har rätt att begära rättsgenetisk undersökning hos oss, en så kallad DNA-analys. Socialförvaltningen står för kostnaderna.

I enstaka fall avgörs faderskapet i domstol.

Hur går det till att fastställa föräldraskap?

Föräldraskapet ska fastställas genom en föräldraskapsbekräftelse när assisterad befruktning ägt rum i en samkönad relation mellan två kvinnor. Den assisterade befruktningen ska ha utförts inom svensk sjukvård.

Kvinnorna ska vara gifta, registrerade partners eller vara sambos. Samtycke krävs av den av föräldrarna som inte burit barnet. Detta samtycke visas när föräldraskapsbekräftelsen ska göras hos socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. Ta med giltiga id-handlingar till besöket.

Är föräldrarna överens kan de i samband med föräldraskapsbekräftelsen skriftligt anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Vad händer när bekräftelser är gjord?

Efter att bekräftelsen om faderskap eller föräldraskap är klar skickar socialförvaltningen uppgifterna till Skatteverket för registrering. Detsamma gäller för anmälan om gemensam vårdnad om sådan är gjort.