Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Anpassade gymnasieskolan

Anpassad gymnasieskola är till för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte kan gå gymnasieskolans ordinarie program.

Utbildningen i anpassad gymnasieskola är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller anpassad grundskola och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

Anpassad gymnasieskola är fyraårig och frivillig. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns även individuella program för de elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.

Vimmerby kommun har ingen egen anpassad gymnasieskola. Den köps in av andra närliggande kommuner.

Anpassad gymnasieskola i närområdet finns i Hultsfreds kommun.