Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Invasiva arter

Invasiva arter är ett ökande problem i naturen och ett stort hot mot vår biologiska mångfald. Jätteloka och blomsterlupin är exempel på invasiva arter som finns i Kalmar län. För att minska spridningen av invasiva arter måste vi hjälpas åt med bekämpningen.

Invasiva arter är främmande arter som har introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, till exempel genom trädgårdsodling. Dessa arter sprider sig idag av egen kraft och är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. De kan även skapa ekonomiska problem för både samhället och enskilda.

Spridningen av invasiva arter är ett ökande problem i naturen. Vår hantering av trädgårdsväxter och trädgårdsodling är den vanligaste spridningsvägen. Vi kan minska den negativa utvecklingen om vi är fler som blir medvetna om riskerna med invasiva arter. Vi behöver lära oss hur växterna ser ut och hur vi ska hantera dem.

Exempel på invasiva arter som finns i Kalmar län:

Jätteloka

Blomsterlupin

Jättebalsamin

Parkslide

Gul skunkkalla

Vissa invasiva arter är förbjudna

EU har en lista över invasiva arter som har orsakat så pass stor skada att de är förbjudna att sälja, byta och importera. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ta bort invasiva växter som finns på listan och se till att de inte sprids vidare.

EU-förordningen om invasiva främmande arter

Rapportera om du upptäcker invasiva arter

Om du upptäcker invasiva arter i naturen är det till stor hjälp om du rapporterar in dina fynd till Artportalen. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka någon skada.

Rapportera invasiva främmande arter

Bekämpa invasiva arter på din fastighet

Du måste ta bort EU-listade invasiva växter som växer på din fastighet. Naturvårdsverket rekommenderar att du även tar bort andra invasiva växter som växer på din fastighet så att de inte tar över växtligheten.

När du bekämpar invasiva arter är det viktigt att du hanterar avfallet på ett säkert sätt så att fröer och växtdelar inte sprids vidare.

Vill du ha hjälp och stöd kring invasiva arter kan du vända dig till Länsstyrelsen i Kalmar län som ansvarar för tillsynen av invasiva arter.