Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Schakttillstånd

Schaktarbeten

Schaktarbeten i kommunal gata eller allmän platsmark måste godkännas av kommunen för att grävning ska få utföras. Se ansökansblankett nedan. Ifylld ansökningsblankett med bilagor ska skickas för hantering till följande e-mejladress: gatuingenjor@vimmerby.se

Du kan med fördel även använda e-tjänsten som finns nedan, så skickas ansökan in direkt till handläggare. Tjänsten kräver e-legitimation.

Vid inskickande av ansökan ska ifylld blankett för schaktillstånd och en ritning som visar schaktens placering bifogas. Vid behov bifogas trafikanordningsplan. Vid schaktning bör du kontrollera om det finns ledningar i den berörda marken. Ta då gärna hjälp av Ledningskollen, se länk nedan.

Vimmerby kommun utför återställning av beläggningsytor mot ersättning, läs mer i dokumentet Gatukontorets Taxor och avgifter 2024 som du hittar nedan under rubriken Mer information.

Fiber

Vid schaktarbeten för fiberdragning gäller "Kommunens riktlinjer för fiberdragning". Innan grävning får ske måste kommunen godkänna schakttillståndet. Dokument kring kommunens förutsättningar och krav vid fiberdragning finns nedan.

Fornminnesområden

Vid schaktarbeten inom fornminnesområden ska separat ansökan ske till länsstyrelsen, exempelvis är Vimmerby centrum klassad som fornminnesområde. Vid frågor om vad som är fornminnesmärkt kan schaktansvarig läsa mer på Länsstyrelsen och få en överblick på Riksantikvarieämbetets fornkarta. Länkar till Fornsök och Länsstyrelsen i Kalmar län finns nedan.