Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Meddelarfrihet

Enligt yttrandefrihetsgrundlagen har alla som är anställda hos myndigheter rätt till samma yttrandefrihet som andra medborgare. Du har rätt att fritt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

Skyddet för yttrandefriheten innehåller också ett förbud för myndigheten (arbetsgivaren) att fråga vem som har lämnat ut uppgiften.

Myndigheten måste alltså vara mycket noga med att inte försöka begränsa eller påverka de anställdas rätt till yttrandefrihet. De anställda har samtidigt en lojalitetsplikt att utföra sitt arbete enligt arbetsgivarens instruktioner.

Som anställd får du använda din yttrandefrihet om du vill lämna upplysningar till massmedia, till exempel om missförhållanden inom myndighetens verksamhet. När du meddelar massmedia förstärks skyddet genom rätten att vara anonym och journalistens möjlighet att hemlighålla sina källor. Denna meddelarfrihet gäller normalt om du har en direktkontakt med en journalist och kan i vissa fall till och med ge en rätt att avslöja information som annars omfattas av tystnadsplikt.

Bestämmelserna ger inte någon generell rätt att via sociala medier eller på annat sätt fritt sprida hemliga uppgifter eller en rätt att vara anonym om det inte enbart är en journalist som den anställde lämnar upplysningar till.