Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Hur lång tid tar det från ansökan och till att jag får min hjälp?

Utredningstiden är olika lång beroende på vad du ansöker om. Enklare hjälp kan du få redan inom några dagar med annan hjälp tar det längre tid att utreda och det kan finnas väntetid.

Handläggning- och utredningstider fram till beslut

Enligt lag är vi skyldiga att handlägga ditt ärende skyndsamt. Hur lång tid det tar beror på flera faktorer, till exempel på hur mycket hjälp i hemmet du behöver eller om du behöver lägenhet på ett av våra vård- och omsorgsboenden. Handläggningstid för ärenden kan därför variera mellan 1-5 veckor, under förutsättning att korrekt underlag har lämnats till handläggaren.

Ärenden som kräver mindre utredning kan vara klara på ett par dagar, exempelvis trygghetslarm eller matdistribution. Ärenden som gäller omfattande hjälp i hemmet eller vård- och omsorgsboende kan ta längre tid att utreda.

Väntetid för hemtjänst

När du fått beslut om någon form av av hemtjänst stämmer du, tillsammans med någon från hemtjänstgruppen som ska hjälpa dig, av hur din hjälp ska utföras.

Det tar någon dag, upp till ett par dagar innan din hjälp startar. Vårt fokus är att få igång dina omvårdnadsinsatser först.

Väntetid för vård- och omsorgsboende

Om du ansökt och fått beslut om vård- och omsorgsboende är ditt omsorgsbehov oftast stort och det är viktigt att få flytta in så snart som möjligt. Om det är kö till lediga lägenheter kan du behöva ha annan hjälp under väntetiden. Vår inriktning är att kunna erbjuda dig en lägenhet inom tre månader.