Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kemikalier på lantbruk

Om du förvarar eller hanterar kemikalier i din verksamhet ska du ta till försiktighetsmått. Detta för att förhindra att kemikalier skadar miljön och människors hälsa. En vanlig åtgärd är invallning av flytande kemikalier. En annan vanlig åtgärd är tillgång till absorptionsmedel.

Driver du en B- eller C-verksamhet ska du ha en förteckning över de kemiska produkter som ni använder i verksamheten. Förteckningen ska bestå av dessa uppgifter:

  • Produktens namn
  • Mängd som används och användningsområde
  • Information om hur skadlig produkten är för människors hälsa och miljön
  • Produktens klassificering med avseende på hur skadlig den är för hälsa och miljön

Oavsett vilken verksamhet du driver (B, C och U) finns ett krav på att du ska ha kunskap om hur din verksamhet påverkar miljön. I detta ingår att ha tillräcklig kunskap om de kemikalier som du använder. Sådan information får du från det aktuella säkerhetsdatabladet för varje kemikalie.