Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kontakta oss - Verksamhetsområde hälso- och sjukvård samt handläggning omsorg SoL och LSS

Vi har central posthantering. Post ställd till alla enheter adresseras:
Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Verksamhetschef
Boel Vigren Gustafsson, telefon 010-356 94 65, boel.vigren-gustafsson@vimmerby.se

Kontaktuppgifter

Enhet

Besöksadress och telefon

Enhetschef

Rehabenheten
Telefontid 09.00-10.00

Sevedegatan 45, Vimmerby
0492-76 98 42

Sandra Johansson
010-356 95 45
sandra.johansson@vimmerby.se

Hemsjukvården

Sevedegatan 45

Sara Lundahl Jonsson
010-356 98 46
sara.lundahl-jonsson@vimmerby.se

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Sevedegatan 45

Sandra Elmér

010-356 94 38
sandra.elmer@vimmerby.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

 

Sevedegatan 45


Albin Ydrefelt

010-356 91 05
albin.ydrefelt@vimmerby.se

Verksamhetsutvecklare

Sevedegatan 45

Richard Söderlund

010-356 98 49

richard.soderlund@vimmerby.se