Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kontakta oss - Verksamhetsområde hälso- och sjukvård samt handläggning omsorg SoL och LSS

Vi har central posthantering. Post ställd till alla enheter adresseras:
Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Verksamhetschef
Boel Vigren Gustafsson 0492-76 94 65

Kontaktuppgifter

Enhet

Besöksadress och telefon

Enhetschef

Rehabenheten
Telefontid 09.00-10.00

Sevedegatan 45, Vimmerby
0492-76 98 42

Sandra Johansson
0492-76 95 45

Hemsjukvården

Sevedegatan 45

Richard Söderlund
0492-76 98 46

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Sevedegatan 45

Sandra Elmér

0492-76 94 38

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

 

Sevedegatan 45


Albin Ydrefelt

0492-76 91 05