Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Din ekonomiska situation avgör din avgift

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar för till exempel hemtjänst är individuellt och beror på din ekonomiska situation. För att räkna fram din avgift behöver socialförvaltningen veta vilka inkomster och utgifter du har. Avgiften faktureras månadsvis i efterskott.

Högkostnadsskydd

Det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en högsta avgift. År 2024 är den 2 575 kronor. I högkostnadsskyddet ingår inte kostnader för din bostad och för kost.

Vi utgår från att du ansökt om bostadstillägg

Vimmerby kommun utgår från att du har ansökt om bostadstillägg när vi beräknar din avgift. Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten.

Socialtjänstlagen är grunden

Kommunens möjlighet att ta ut avgifter för omsorg regleras främst i socialtjänstlagen. Där sägs att kommunen får ta ut skäliga avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och för vård- och omsorgsboende.

Hälso- och sjukvård

Kommunen tar även ut avgifter för hälso- och sjukvård.

Överklagan

Du får ett skriftligt besked om din avgift. Om du  anser att din hemtjänstavgift inte stämmer och tycker att beräkningarna inte är rätt gjorda, kan du överklaga avgiftsbeslutet. Du får information om hur man överklagar tillsammans med beskedet om avgift.