Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Naturvårdsprogram

För att bevara och utveckla de naturvärden som finns i Vimmerby kommun finns ett naturvårdsprogram. Naturvårdsprogrammet ger oss kunskap, mål och riktlinjer i naturvårdsarbetet.

I naturvårdsprogrammet kan du läsa om naturen i Vimmerby och vilka områden som är av särskilt värde. Det står också vad vi har för möjlighet att skydda och bevara den. Du kan också läsa om de mål som finns för naturvården i Vimmerby kommun och hur de ska uppnås.

Varför har vi ett naturvårdsprogram?

Att bevara biologisk mångfald kan ses som ett grundläggande kriterium för hållbar utveckling. Med växter, djur och fungerande ekosystem i behåll bevarar vi även en god livsmiljö för människan. Det är detta vi vill lämna vidare till en kommande generation.

För att lyckas med detta måste vi ha kunskap i naturvårdsfrågor. Därför har vi samlat all vår kunskap om naturen i Vimmerby i ett naturvårdsprogram. På så sätt blir programmet ett viktigt verktyg och riktlinje i vårt naturvårdsarbete.