Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kontrollansvarig

För de flesta större projekt behöver du anlita en kontrollansvarig som hjälper dig med att upprätta en kontrollplan och som finns med som stöd genom projektet. Du anmäler vem som ska vara kontrollansvarig för ditt projekt till miljö- och byggnadsförvaltningen.

En kontrollansvarig ska enligt plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Kontrollansvarig ska vara opartisk inför den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att den som är kontrollansvarig inte får jobba på det företag som utför byggnationen.

Uppgifter hos den kontrollansvariga

Den som är kontrollansvarig ska finnas som stöd och hjälp för dig som är byggherre i projektet. Vad en kontrollansvarig ska göra finns bestämt i plan- och bygglagen. Där finns följande punkter uppräknade:

 • Hjälpa byggherrern att upprätta en kontrollplan.
 • Se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, samt att nödvändiga kontroller utförs.
 • Informera byggherren och miljö- och byggnadsnämnden vid avvikelser från gällande bestämmelser, och de beslut som finns för ärendet.
 • Finnas som stöd vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, samt delta vid miljö- och byggnadsnämndens platsbesök.
 • Dokumentera sina besök och iakttagelser.
 • Skriva ett utlåtande till byggherren och miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Om en kontrollansvarig väljer att lämna sitt uppdrag så ska man meddela detta till miljö- och byggnadsnämnden innan. Du som byggherre ska då föreslå en ny kontrollansvarig som miljö- och byggnadsnämnden sedan utser genom ett nytt beslut.

Mindre åtgärder

Ska du utföra mindre åtgärder för ditt en- eller tvåbostadshus så behöver du inte en kontrollansvarig. Du behöver heller inte hjälp av en kontrollansvarig i projektet, om miljö- och byggnadsnämnden bestämmer det. Exempel på enklare åtgärder är:

 • Små ändringar på byggnader
 • Ändringar på uthus, garage och andra små byggnader
 • Flytt av enklare byggnader
 • Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad
 • Uppförande av skyltar eller ljusanordningar

Så hittar du certifierade kontrollansvariga

För att hitta de kontrollansvariga som är certifierade och som kan hjälpa dig med ditt projekt så får du söka i certifieringsorganens register. Där kan du söka på namn, men även på län eller kommun för att få fram de som finns i din närhet.

Hitta behöriga personer som har certifierats av RISE (Research Institutes of Sweden AB)

Hitta behöriga personer som har certifierats av Kiwa Certification AB

Miljö- och byggnadsnämnden kan inte hjälpa dig med att tala om vilken kontrollansvarig du ska välja. Vi rekommenderar att du ringer några olika kontrollansvariga för att beskriva ditt projekt och be om referensprojekt där just den kontrollansvarige varit inblandad samt be om en tidsuppskattning och prisuppgift.

Anmälan om kontrollansvarig

Fyll i blanketten "Anmälan om kontrollansvarig" och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.